Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Mε τον όγκο και όχι με το κιλό θα πωλούνται τα καυσόξυλα

Μέτρα για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στα καυσόξυλα ετοίμασε το υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της αγορανομικής νομοθεσίας, ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς έχει περάσει άρθρο και σύμφωνα με τις διατάξεις του τα καυσόξυλα...
θα πωλούνται με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο και όχι με τα κιλά ή τον τόνο.
Χειροπέδες σε 143 παράνομους ξυλοκόπους
Τα μέτρα αυτά, μαζί με το σύνολο της νέας απλοποιημένης αγορανομικής νομοθεσίας, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα πάρουν τον... δρόμο για τη Βουλή.Πιο συγκεκριμένα, οι έμποροι καυσόξυλων αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να πωλούν τα καυσόξυλα κατ' όγκο και να χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3). Ως χωρικό κυβικό μέτρο νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου συμπεριλαμβανομένων των κενών λόγω της στοίβαξης.

2. Τα προς πώληση καυσόξυλα πρέπει να στοιβάζονται με τα μικρότερα δυνατά κενά μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνεται η μέτρηση των διαστάσεων της στοίβας που πρόκειται να πωληθεί.

3. Εναλλακτικά, τα καυσόξυλα μπορούν να διατίθενται στοιβαγμένα σε παλέτες, big bags κ.λπ., ο όγκος των οποίων θα αναγράφεται ευκρινώς επί της εξωτερικής τους επιφανείας.

4. Να εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των προϊόντων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος.

5. Να διατηρούν κάθε σωρό καυσόξυλων τελείως ξεχωρισμένο από τον παρακείμενο, έτσι ώστε να αποκλείεται η ανάμειξη ειδών διαφορετικής προέλευσης και τιμής.

imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου